TK: Definicja badania i jego cel

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Z uwagi nie niezwykle wszechstronny zakres zastosowań tomografia komputerowa stała się podstawową metodą obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny.

Diagnostykę przy zastosowaniu tomografii komputerowej stosuje się m.in. diagnostyce urazów, w badaniach głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej (do obrazowania narządów wewnętrznych, w tym wątroby, trzustki, nerek), w wykrywaniu zmian nowotworowych oraz krwawień i zatorów. Wykonuje się także wirtualną kolonoskopię. Tomografia komputerowa służy także do nieinwazyjnego badania naczyń wieńcowych zastępującego klasyczną koronarografię, a także innych badań angiograficznych.

Badanie TK może zostać zlecone przez:

  • Neurologa w celu: wyjaśnienia przyczyny bóli i zawrotów głowy, wykluczenia obecności malformacji naczyniowej, choroby rozrostowej mózgu i rdzenia kręgowego, diagnostyki chorób degeneracyjnych mózgu w tym demencji, diagnostyki przyczyny bóli kręgosłupa oraz wyjaśnienia przyczyny innych objawów chorób neurologicznych.
  • Neurochirurga w celu diagnostyki podejrzewanych zmian rozrostowych mózgu i kręgosłupa, określenia obecności malformacji naczyniowych, zmian pourazowych i nowotworowych czaszki i kręgosłupa.
  • Kardiologa lub Lekarza Chorób Wewnętrznych w celu: oceny ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych, oceny stanu zaawansowania choroby wieńcowej, oceny morfologii i funkcji serca, oceny morfologii aorty i innych dużych naczyń krwionośnych, wykluczenia wrodzonej czy nabytej wady serca.  
  • Lekarza Chorób Wewnętrznych, Pulmonologa, Urologa, Pediatrę czy Ginekologa w celu diagnostyki patologii płuc i ścian klatki piersiowej w procesach łagodnych i złośliwych, oceny węzłów chłonnych śródpiersia, diagnostyki przełyku, zatorowości płuc, pylicy płuc, zwłóknień płuc, oceny wątroby, dróg żółciowych, trzustki, żołądka, jelita cienkiego i grubego, nadnerczy, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, macicy i jajników.
  • Ortopedę w celu: oceny układu kostno – mięśniowego po przebytym urazie i operacji oraz przed planowaną operacją a także w diagnostyce guzów, chorób zwyrodnieniowych, zapaleń kości, w chorobie Pageta i dysplazji włóknistej kości. Ortopeda może też skierować pacjenta na badanie TK niektórych dużych stawów np. kolanowego czy biodrowego z dostawowym podaniem środka kontrastowego.
  • Onkologa w celu zlokalizowania i określenia rozległości procesu nowotworowego a także przed planowaną terapią i w trakcie terapii, jako kontrola efektów leczenia.
  • Chirurga w celu wykonania diagnostyki ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych jamy brzusznej i miednicy a także po urazach tułowia czy klatki piersiowej. Badanie TK jest najczęściej także konieczne do określenia stanu dużych naczyń np. aorty, przed planowaną operacją.jest
  • Laryngologa w celu określenia charakteru zmian guzowatych szyi w tym krtani oraz chorób zatok obocznych nosa, jamy nosowej, gardła, uszu i ślinianek.
  • Okulistę w celu pogłębienia diagnostyki zmian zapalanych, nowotworowych i pourazowych.
  • Endokrynologa w celu oceny przysadki u osób, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania badania MR przysadki

W zależności od potrzeb tomografia komputerowa pozwala uzyskać przestrzenne obrazy tchawicy i oskrzeli a także jelita grugego  i cienkiego (tzw wirtualna bronchoskopia i wirtualna kolonoskopia).

Lekarz prowadzący udzieli informacji jakie badanie należy wykonać.

UMÓW SIĘ NA BADANIE