Badania naukowe

Nasz zespół
Voxel prowadzi szeroką aktywność naukową i partnerskie kontakty z jednostkami akademickimi i niepublicznymi w kraju i zagranicą. Wszystkie działania rozwojowo-badawcze oraz naukowe, prowadzone w pracowniach, stały się wypadkową możliwości technicznych, opartych na dostępności nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz warunków personalnych, związanych z obecnością nieprzypadkowych i ukierunkowanych specjalistów, którzy swoim autorytetem i entuzjazmem naukowym potrafili stworzyć zespół wyjątkowy w skali całego środowiska medycznego. Kluczowy jest również fakt, że większość z wiodących pracowni diagnostycznych Voxela zlokalizowana jest w sąsiedztwie lub na terenach dużych ośrodków klinicznych i uniwersyteckich, co umożliwia ścisłą współpracę interdyscyplinarną i stanowi idealną bazę do prowadzenia wszelkich prac naukowych.

Czym się zajmujemy
Niektóre z pracowni Voxel wyspecjalizowały się w badaniach wyjątkowo skomplikowanych metodycznie i rzadko wykonywanych w innych miejscach, nawet uniwersyteckich ośrodkach diagnostycznych w kraju. Ich przeprowadzanie i właściwa interpretacja możliwa jest jedynie dzięki obecności ukierunkowanego pod względem kwalifikacji personelu medycznego, od lat specjalizującego się w wybranych typach badań, który wiedzę i doświadczenie nabywał w referencyjnych zagranicznych ośrodkach naukowych. Należą do nich m.in. badania: CMR (badanie serca metodą rezonansu magnetycznego), badanie gruczołu krokowego metodą MR, enterokliza metodą MR, fistulografia metodą MR (klasyczna i eksperymentalna), mammografia metodą MR, badania czynnościowe mózgu metodą MR, enterokliza metodą TK, badanie TK uszu/piramid kości skroniowych.

Konsultacje
Właściwy wybór badania i dobór odpowiedniej metodyki jest kluczowy dla przebiegu procesu terapeutycznego. Stąd tak istotna wstępna selekcja pacjentów wymagających diagnostyki znacznie bardziej precyzyjnej i skomplikowanej oraz ich dalsze wsparcie pod względem pomocy w wyborze odpowiedniej pracowni i najlepszego specjalisty. W przypadku badań wykonanych w dowolnej z naszych pracowni istnieje możliwość ich konsultacji, niezależnego opisu przez wybranego specjalistę z innego ośrodka, dzięki systemowi teleradiologii, który spina wszystkie pracownie bezpieczną, szyfrowaną siecią informatyczną, pozwalającą wszystkim upoważnionym osobom na dostęp do badań. Niezależna konsultacja, czy rekonsultacja możliwa jest także w przypadku badań zewnętrznych, wykonanych poza naszymi pracowniami.

Działalność komercyjna
Firma prowadzi również działalność komercyjną w zakresie 60 prób klinicznych dla sektora farmacetycznego, m.in. z firmami: AstraZeneca, Abbott Laboratories, Aventis, Actelion, Amgen, Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bracco, Baxter, Cell Genesis, Cirg, Daiichi Sankyo, Eisai, Icon, Ipsen, Menarini, GlaxoSmithKline, Pierre Fabre, Roche, Supernus, Synarc, Teva. Dodatkowo prowadzone są badania na zamówienie dostawców i producentów sprzętu medycznego oraz prace badawczo-rozwojowe w partnerstwie z sektorem IT i firmami zajmującymi się budową systemów teleinformatycznych - zwłaszcza RIS, PACS, WEB i systemów poświęconych teleradiologii.

Badania farmaceutyczne i granty naukowe
Kilkadziesiąt prowadzonych badań klinicznych dla sektora farmaceutycznego oraz uczestnictwo w grantach naukowych umożliwia naszym naukowcom dostęp do wyników najbardziej aktualnych badań w różnych fazach klinicznych oraz na interdyscyplinarny kontakt i wymianę wiedzy z innymi zespołami badawczymi.

Akredytacja
Niektóre z naszych jednostek posiadają akredytację uprawniającą do prowadzenia specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej lub wybranych staży kierunkowych z tej dziedziny. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji ze wszystkich dziedzin medycyny (stan na 11 kwietnia 2014).

Zapraszamy do współpracy!

m.hartel@voxel.pl