BIOPSJA FUZYJNA PROSTATY

Biopsja prostaty służy do wykrywania raka prostaty. Wykonuje się ją u mężczyzn w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzenia raka. Zabieg polega na pobraniu tkanki prostaty do badania histopatologicznego. Leczenie raka prostaty może być rozpoczęte jedynie w oparciu o wynik badania histopatologicznego (mikroskopowego). Nie ma innego badania, które może potwierdzić występowanie tego nowotworu.

W Medycznych Centrach Diagnostycznych Voxel w Warszawie wykonujemy precyzyjne biopsje prostaty oparte o fuzję obrazów wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) i usg w czasie rzeczywistym.  Dysponujemy technologią umożliwiającą przeprowadzenie zabiegu zarówno na drodze przezodbytniczej jak również przezkroczowej. Wszystkie biopsje wykonywane są w znieczuleniu.

Dowiedz się więcej: http://badanieprostaty.pl

Klasyczna biopsja prostaty wiąże się z wieloma ograniczeniami. Podstawowym z nich jest trudność w uwidocznieniu ognisk złośliwych. Około 70% z nich jest niewidocznych w badaniu usg. Klasyczna biopsja prostaty pozostaje więc w większości przypadków tzw. biopsją systematyczną (mappingową) czyli „ślepym” poszukiwaniem  obszarów rozrostu złośliwego poprzez pobieranie wycinków (zwykle 10-12) z różnych miejsc gruczołu. Wiarygodność tak wykonanej biopsji pozostaje wątpliwa. Ocenia się, że pierwotna biopsja pomija około 21-47% raków stercza. 

Rozwiązaniem tego problemu jest wcześniejsza identyfikacja raka prostaty i zastąpienie biopsji systematycznej biopsją celowaną, którą stosujemy. Technika umożliwiająca nałożenie obrazów rezonansu magnetycznego, które dokładnie pokazują położenie raka, na badanie usg w czasie rzeczywistym. Przebieg procedury jest z punktu widzenia pacjenta bardzo zbliżony do biopsji klasycznej. Pozwala jednak na znacznie precyzyjniejsze pobranie materiału z obszarów zmienionych, jednocześnie redukując liczbę „ślepych” wycinków.

Przykładowe fuzje obrazów badań rezonansu magnetycznego i prostaty:

        

W 2015 r. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zmieniło wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia biopsji prostaty. Rekomenduje się, aby każda powtórna biopsja gruczołu krokowego przeprowadzana była w oparciu o badanie mpMRI i stwierdzone w nim nieprawidłowości.

 

 

 

Aby umówoć sie na badanie prosimy o kontakt:

- rejestracja - tel. 601 220 714, (22) 494 36 15

- mail: biopsjafuzyjna@voxel.pl

Adres pracowni:

NZOZ Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL w Warszawie

Pracownia Biopsji Fuzyjnej

ul. Koszykowa 78,

00-671 Warszawa