Certyfikaty ISO

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Wysoka jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z najbardziej fundamentalnych założeń firmy Voxel. W Polsce w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej występuje kilka systemów oceny jakości świadczonych usług, a do najpopularniejszych należy system zarządzania jakości zgodny z normą ISO 9001:2008, który obowiązuje w Voxel od 2010 roku.