Definicja badania medycyny nuklearnej SPECT

BADANIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ (SPECT), czyli tomografia emisyjna pojedynczych fotonów single photon emission computed tomography - jest złożoną metodą badawczą z dziedziny medycyny nuklearnej, stosowaną w praktyce klinicznej.  Metoda ta jest bezbolesna i polega na uzyskiwaniu obrazu narządów, a przede wszystkim oceny ich czynności, przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników). Radioznacznik to rodzaj kontrastu, w którego skład wchodzi izotop emitujący promieniowanie gamma (najczęściej technet Tc99m o T1/2 6 godzin), a wykonane badanie scyntygraficzne jest uznaną, bezpieczną metodą diagnostyki, która pozwoli na podjęcie właściwych procedur leczniczych.

Metoda SPECT ma szerokie zastosowanie w diagnostyce: endokrynologicznej, onkologicznej, w niektórych schorzeniach układu nerwowego, moczowego lub kostno-stawowego. Pozwala na badanie przepływu mózgowego, rozmieszczenia receptorów mózgowych a przy pomocy tzw. znaczników onkofilnych umożliwia diagnostykę nowotworów mózgu. Umożliwia ona wykrycie zaburzeń czynnościowych badanego narządu nierzadko jeszcze przed wystąpieniem zmian morfologicznych  i ułatwia postawienie trafnej diagnozy. Pozwala także na monitorowanie przebiegu choroby i ocenę skuteczności leczenia. 

Badanie izotopowe nie jest badaniem niebezpiecznym. Pochłonięta dawka nie przekracza dwukrotności dawki rentgenowskiego badania płuc, a w niektórych przypadkach jest zdecydowanie mniejsza. Radioznacznik podaje się dożylnie przez wenflon lub igłę, a niektóre badania wymagają doustnego podania izotopu. Podczas badania pacjent przebywa na leżąco, nieruchomo od kilku do kilkudziesięciu minut. Badanie wykonuje się przy pomocy gamma kamery i w tym czasie detektor odczytuje rozmieszczenie radioznacznika w ciele pacjenta lub jego przepływ i wydalanie. Gamma kamery są nowszą generacją aparatów medycyny nuklearnej. Duża głowica tego aparatu obejmuje swoim polem widzenia całość badanego narządu (wątroby, serca, mózgu, nerek), a badanie trwa znacznie krócej w porównaniu z tradcyjnymi urządzeniami scyntygraficznymi. Wynik badania można otrzymać w obrazie komputerowym, zależnie od potrzeb, możliwa jest zmiana skal barwnych, filtrowanie, wygładzanie a przede wszystkim badanie czynności narządów. Gamma kamery ruchome (rotujące) umożliwiają uzyskanie obrazów warstwowych (tomograficznych), podobnie jak w tomografii komputerowej. Obrazy te uzyskuje się przez okrężny ruch głowicy aparatu wokół ciała pacjenta.