Definicja badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK)

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET), (positron emission tomography), połączona z tomografią komputerową (TK), to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej, stosowana głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. Ta innowacyjna metoda umożliwia onkologom na precyzyjne określenie zaawansowania chorób nowotworowych, zlokalizowanie ogniska pierwotnego niektórych nowotworów i ocenę wznowy procesu chorobowego, ewentualnie stopnia jego zaawansowania. Badanie pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności stosowanego leczenia, na przykład w chemioterapii, czy radioterapii i pozwala lekarzom na oszacowanie drobnych zmian lub ewentualną zmianę schematu leczenia, a w niektórych przypadkach nowotworu daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co było trudne na podstawie innych technik obrazowania. 

Poza onkologią metoda PET jest wykorzystywana głównie do badań mózgu, m.in. w diagnostyce schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroby Alzheimera i Parkinsona, w różnych postaciach schizofrenii i padaczki. PET umożliwia też wczesną diagnozę choroby Huntingtona, śledzenie metabolizmu mięśnia sercowego, schorzeń układu krążenia oraz stanów zapalnych niejasnego pochodzenia. 

Podczas badania wykonywane jest skanowanie PET całego ciała pacjenta, przedstawiające wychwyt wcześniej podanego pacjentowi preparatu, jednocześnie z tomografią komputerową, obrazującą struktury anatomiczne ciała. W badaniu wykorzystuje się fakt, że określonym zmianom chorobowym towarzyszy zmiana metabolizmu niektórych związków chemicznych, w tym przypadku glukozy. Dlatego pacjent otrzymuje dożylnie preparat zwany radiofarmaceutykiem, najczęściej jest to izotop promieniotwórczy 18F fluorodeoksyglukoza (FDG), charakteryzujący się krótkim czasem połowicznego rozpadu, dzięki czemu dawka promieniowania jest bezpieczna. Metabolizm fluorodeoksyglukozy jest identyczny z glukozą i dużo intensywniejszy w komórkach nowotworowych, niż w komórkach zdrowych, co pozwala na zlokalizowanie tkanek chorobowych, nawet jeszcze przed uwidocznieniem się nieznacznych zmian strukturalnych. Połączenie tych dwóch metod - PET i TK- pozwala na bardzo dokładną ocenę zmian metabolicznych, zachodzących w komórkach, oraz identyfikację ognisk chorobowych i dokładne określenie ich położenia.

Wszystkie pracownie Voxel korzystają z własnych zasobów FDG, wytwarzanych w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie, które zapewnia szybką dystrybucję preparatu w ciągu kilku godzin od momentu jego wytworzenia. Centrum jest zlokalizowane w jednym miejscu z nowoczesnym Ośrodkiem PET-TK-MR, co pozwala wykorzystać nowoczesną infrastrukturę obu placówek do działalności badawczo-rozwojowej, w tym nad nowymi technikami obrazowania i do zaawansowanych badań klinicznych.