MEDYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNE VOXEL KRAKÓW OŚRODEK PET-TK-MR

Ośrodek PET-TK-MR Voxel jest zlokalizowany na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Wyposażony jest w wysokospecjalistyczną aparaturą do badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK) oraz rezonansu magnetycznego (MR). Powstał przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej w zakresie projektu: „Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych" w ramach działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pracownia wykonuje badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK) oraz innowacyjne badania MR.

  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
  • Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-TK)
Adres:
NZOZ MCD VOXEL OŚRODEK PET-TK-MR
ul. Wrocławska 1-3
30-006 Kraków
PL

Rejestracja:
Tel: 570 764 114, (12 312 23 90)
wew. 1 - PET-TK
wew. 2 - Rezonans Magnetyczny
Fax: 12 350 26 65
E-mail: pet.krakow@voxel.pl

Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - Piątek 7:00 - 20:30

Kierownik pracowni MR:
dr h.n.med. Izabela Herman-Sucharska
Kierownik pracowni PET-TK: 
dr n.med. Artur Stępień