Kariera

Voxel jest dobrym miejscem do rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej. Spółka stwarza możliwości rozwoju zarówno dla absolwentów uczelni wyższych jak również dla osób z doświadczeniem zawodowym.

 • Praca dla lekarzy radiologów – firma VOXEL poszukuje lekarzy radiologów do pracy w nowoczesnych pracowniach diagnostyki obrazowej w całym kraju. Zapewniamy: elastyczne warunki zatrudnienia, możliwość pracy zdalnej (w teleradiologii), atrakcyjne wynagrodzenie, pracę z profesjonalistami, możliwość rozwoju zawodowego (praca na najwyższej jakości, nowoczesnym sprzęcie; możliwość szkoleń).
 • Praca w administracji – inwestujemy w dynamiczny rozwój i stale poszukujemy wykwalifikowanych osób do pracy w siedzibie spółki i licznych pracowniach radiologicznych
 • Staż/praktyki dla studentów – firma jest zainteresowana kształceniem i współpracą z przyszłymi specjalistami z dziedziny radiologii

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
hr@voxel.pl

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.”

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji informujemy, że:

 1. VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 (dalej: VOXEL) w świetle przepisów jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych* rekrutacji oraz miesiąc po ich zakończeniu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej, pracownikom lub współpracownikom administratora danych osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia, podmiotom doradczym, kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom ochrony mienia oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 6. Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: iod@voxel.pl.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.