Lista badań Rezonansu Magnetycznego (MR)

 • MR głowy
 • MR przysadki mózgowej (z kontrastem)
 • MR tylnego dołu czaszki (patologia nerwów czaszkowych,  konflikt naczyniowonerwowy)
 • MR środkowego dołu czaszki  (patologia kompleksów hipokampa)
 • MR nerwów wzrokowych i drogi wzrokowej
 • MR oczodołów
 • MR twarzoczaszki (patologia zatok obocznych nosa,  dołu podskroniowego, tkanek miękkich twarzy, mięśni)
 • MR nosogardła
 • MR szyi
 • MR splotu barkowego (ramiennego)
 • MR śródpiersia
 • MR serca
 • MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku szyjnym (C)
 • MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku piersiowym (Th)
 • MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (L-S)
 • MR kości
 • MR stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstka i innych
 • MR miednicy mniejszej
 • MR narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
 • Cholangiografia MR
 • Angiografia mózgowa MR (bez kontrastu metodą 3DTOF lub z kontrastem 3DT1)
 • Angiografia tt. szyjnych (bez kontrastu  metodą 3DTOF lub z kontrastem 3DT1)
 • Angiografia łuku aorty (z kontrastem)
 • Angiografia aorty brzusznej (z kontrastem)
 • Angiografia miednicowo-kończynowa (z kontrastem)
 • Badanie czynnościowe mózgu

 • Spektroskopia - RM (ICD-9: 88.970).

 • Dyfuzja MR mózgu (we wczesnym zawale niedokrwiennym)
 • Perfuzja MR mózgu (we wczesnym zawale niedokrwiennym)
 • Badania serca w MR
 • Badania prenatalne MR