Lista badań tomografii komputerowej (TK)

 • TK głowy
 • TK przysadki mózgowej
 • TK oczodołów
 • TK twarzoczaszki
 • TK zatok
 • TK piramid kości skroniowych
 • TK pogranicza czaszkowo-szyjnego
 • TK szyi
 • TK kręgosłupa szyjnego
 • TK kręgosłupa piersiowego
 • TK kręgosłupa lędźwiowego
 • TK klatki piersiowej
 • TK HRCT
 • TK jamy brzusznej
 • TK jamy brzusznej i miednicy małej
 • TK wątroby wielofazowe
 • TK trzustki wielofazowe
 • TK nadnerczy wielofazowe
 • TK nerek wielofazowe
 • TK miednicy
 • TK stawów krzyżowo-biodrowych
 • TK kości i stawów: bark, staw łokciowy, nadgarstek, staw kolanowy, stopa
 • TK serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego
 • Angio TK tętnic mózgowych
 • Angio TK tętnic szyjnych
 • Angio TK aorty piersiowej
 • Angio TK tętnic płucnych
 • Angio TK aorty brzusznej
 • Angio TK tętnic nerkowych
 • Angio TK tętnic biodrowych
 • Angio TK kończyn
 • TK Perfuzja
 • Wirtualna kolonoskopia
 • Koronarografia TK
 • Calcium score (ocena zwapnień w naczyniach wieńcowych)

Szczegółowy wykaz badań dostępny jest w każdej Pracowni TK. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące innych typów badań należy skontaktować się z najbliższą pracownią.