Pakiet onkologiczny

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy dotyczące Szybkiej Terapii Onkologicznej

zielona karta

Voxel zaprasza do współpracy Świadczeniodawców realizujących pakiety diagnostyczne w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej. Oferujemy badania metodą:

· tomografii komputerowej (TK)
· rezonansu magnetycznego (MR)
· pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK)
· tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT)

Gwarantujemy:
· najwyższe standardy usług potwierdzone Certyfikatem ISO 9001
· wykwalifikowaną kadrę medyczną i nowoczesny sprzęt
· krótkie terminy realizacji usług

W celu nawiązania współpracy prosimy o zapoznanie się z treścią umowy oraz załączników a następnie odesłanie uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres:
MCD VOXEL
ul.Wrocławska 1-3
30-006 Kraków.

WAŻNE! Prosimy o wydruk w 2 egzemplarzach oraz o zaparafowanie wszystkich stron umowy wraz z załącznikami. W sprawie cennika badań MR, TK prosimy o kontakt z panią Kingą Kurnytą , tel: 12 359 98 10 mail: k.kurnyta@voxel.pl