Polityka jakości

VOXEL S. A., ma za nadrzędny cel osiągnięcie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości w zakresie świadczonych usług diagnostycznych. Poprzez wdrożony i utrzymany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2009, dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów, dla utrzymania silnej pozycji na rynku, spełnienia standardów w/w normy oraz osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji wszystkich pacjentów.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie całej załogi w zarządzanie jakością usług medycznych,
  • stałe podnoszenie standardów obsługi pacjenta,
  • spełnianie wymagań prawnych w tym w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej,
  • szkolenie pracowników dla podnoszenia ich umiejętności i zapewnienia wymaganych kompetencji,
  • minimalizację kosztów,
  • stałe unowocześnianie sprzętu medycznego,
  • dokonywanie przeglądów procesów w celu zapewnienia, że są one efektywne i wydajne oraz ich ciągłe doskonalenie,
  • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością