Polityka środowiskowa

VOXEL S. A. ma za nadrzędny cel dbanie o środowisko naturalne. Poprzez wdrożony i utrzymany System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN EN ISO 14001:2005, dążymy do zapobiegania zanieczyszczeniom, ciągłego doskonalenia skuteczności naszego systemu, spełnienia standardów w/w normy oraz spełnienia wymagań prawnych i innych, do których się zobowiązaliśmy.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie całej załogi w zarządzanie środowiskowe,
  • uwzględnianie aspektów środowiskowych w naszej działalności,
  • szkolenie pracowników dla podnoszenia ich umiejętności i zapewnienia wymaganych kompetencji,
  • skuteczne nadzorowanie naszych oddziałów w zakresie środowiskowym.