Polityka zrównoważonego rozwoju

Voxel S.A. prowadzi działania z zakresu zrównoważonego rozwoju:

  • udostępnia publicznie informacje dotyczące działalności charytatywnej oraz wspierania lokalnych społeczności
  • realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia
  • uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości

W ramach swojej działalności biznesowej Voxel S.A. realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, skupiając swoją uwagę nie tylko na obszarach dotyczących jej pracowników, ale również dotykających lokalnych społeczności. Dlatego też w ramach swojego zaangażowania w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu Voxel podejmuje działania skierowane na próbę rozwiązywania pojawiających się problemów społecznych, w szczególności wśród młodzieży oraz na wzrost zadowolenia i jakości życia w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. Z pośród wybranych form aktywności społecznych wspomnieć należy między innymi o cyklicznym zaangażowaniu w akcje „Mikołaje na Moto-Śląsk” oraz wspieraniu programu stypendialnego Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Voxel S.A. był również sponsorem Sandry Zaniewskiej, polskiej zawodniczki w tenisie ziemnym odnoszącej sukcesy w prestiżowych turniejach polskich i zagranicznych oraz klasyfikowanej na międzynarodowych listach rankingowych Federacji Tenisa Ziemnego.

 

Mikolajki2011 Mikolajki2012 Stypendium Instytyt Matki i Dziecka Podziękowanie