DEBIUT VOXEL NA CATALYST

Voxel zadebiutował na Catalyst 18 lipca 2012 r. Środki pozyskane z emisji papierów dłużnych Spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie pomostowe inwestycji związanej z uruchomieniem centrum diagnostycznego PET-CT-MR w Krakowie wraz z Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków oraz zwiększenie kapitału obrotowego.