Podstawowe wskaźniki finansowe

dane skonsolidowane
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik
zysk netto/przychody ze sprzedaży
-1.65%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
0.87
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.52
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik
zysk netto/aktywa ogółem
-0.81%