Raporty okresowe

Śródroczny skonsolidowany raport GK Voxel za pierwsze półrocze 2020 z dnia 2020-08-21
Śródroczny skrócony raport Grupy Voxel za I kwartał 2020 z dnia 2020-06-25
Raport roczny za 2019 rok z dnia 2020-03-23
Skonsolidowany raport roczny Grupy Voxel za rok 2019 z dnia 2020-03-23