Raporty okresowe

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK Voxel za pierwsze półrocze 2018 z dnia 31.08.2018 r.
Skorygowany rozszerzony raport kwartalny 1Q 2018 z dnia 25.05.2018r
Skonsolidowany raport kwartalny GK Voxel S.A za 1Q 2018
Korekta raportu rocznego za rok 2017 z dnia 2018-05-09
Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy VOXEL za rok 2017 z dnia 2018-05-09
Raport roczny za 2017 rok z dnia 2018-03-23
Skonsolidowany raport roczny Grupy VOXEL za rok 2017 z dnia 2018-03-23