Akcjonariat według liczby głosów
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariusz Ilość akcji % akcji w kapitale zakładowym Ilość głosów % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu 5.184.856 49,37% 8.184.956 60,62%
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Aktivist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zarządzane przez Origin TFI S.A.) 641.095 6,10% 641.095 4,75%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 1.533.479 14,60% 1.533.479 11,36%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 682.645 6,50% 682.645 5,06%
Pozostali 2.460.525 23,43% 2.460.525 18,21%
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 502 600 akcji, w tym:
Seria AkcjiIlość Akcji
A2000100
B1000000
C1000000
D1244200
D2246300
D330000
E500000
F500000
G1000000
I2212000
J1000000
K670000
L100000