Struktura i strategia grupy

Grupa Voxel należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce i oferuje kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. W ramach grupy Voxel działają trzy podmioty gospodarcze: Voxel S.A., CDO Jelenia Góra oraz Alteris S.A. Voxel i CDO świadczą usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu, natomiast Alteris dostarcza systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych, oraz zajmuje się realizacją projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. Przewag konkurencyjna grupy Voxel związana jest z ciągłym rozwojem oferty i technologicznym zaawansowaniem rozwiązań.


 

 

Firma skupia unikalny zespół specjalistów diagnostyki obrazowej z bogatym doświadczeniem klinicznym i uznanym dorobkiem naukowym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi dostawcami sprzętu medycznego pracownie diagnostyki obrazowej Voxel dysponują nowoczesną aparaturą oraz świadczą specjalistyczne usługi na najwyższym światowym poziomie. Podstawę rozwoju działalności Voxel wyznacza konieczność wzrostu dostępności wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych w Polsce i dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. 

Strategia Grupy Voxel na kolejne lata zakłada dalszy, szybki rozwój w szczególności poprzez otwieranie nowych centrów diagnostycznych na terenie Polski, uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby własne i zewnętrzne, rozwój badań nad nowymi technikami diagnostycznymi, świadczenie usług teleradiologii oraz rozwój kompetencji w zakresie realizacji projektów pracowni diagnostycznych i rozwój autorskich systemów informatycznych dla branży medycznej w Polsce.