Władze spółki

Zarząd

Pan Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Pan Jarosław Furdal jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Odbył liczne kursy i szkolenia, m. in. Harvard Business School, Leading High-Performance Healthcare Organizations – Europe, Manager Development (GE Healthcare Institute, Waukesha, WI,USA), Advanced Manager Course (GE Training Center, Crotonville, USA), New Manager Development Course (GE Training Center, Crotonville,USA) Dyplom Lyon University, Diplôme d’Etudes Approfondies en Génie Biologique et Medical (Francja).

Doświadczenie Zawodowe:

 • 03/2017 - Dyrektor d/s Projektów Strategicznych w Voxel S. A.,

 • 12/2015 – własna działalność gospodarcza - rozpoczęcie doradztwa w projektach   strategicznych,

 • 02/2014 – 11/2015 - Prezes Zarządu w podmiotach grupy Affidea Polska, tj. w spółkach: Affidea Sp. z o. o., Affidea Onkoterapia Sp. z o. o., Affidea NU-MEDIC Sp. z o. o. (wcześniej grupy Euromedic Polska),

 • 01/2012 – 01/2014 - Oncology, CT, MI Manager for Central Europe w GE Medical Systems Sp. z o. o.,

 • 01/2010 – 12/2011 – Zone Manager East NEE,

 • 04/2008 – 12/2009 – CT Modality Manager for Eastern Europe & Greece,

 • 09/2001 – 04/2008 – CT Modality Manager for Eastern Europe & CIS, GE Medical Systems Sp. z o. o.,

 • 08/1999 – 09/2001 – CT/MR Modality Leader for Eastern Europe & CIS, GE Medical Systems Sp. z o. o.,

 • 01/1999 – 07/1999 – CT/MR Specialist for Eastern Europe, GE Medical Systems Sp. z o. o.,

 • 07/1993 – 12/1998 – Przedstawiciel Handlowy w Polsce – region centralny i wschodni, GE Medical Systems Sp. z o. o.,

 • 03/1993 – 06/1993 – Product Manger Ophthalmology products KAMED – Warszawa;

 

Pan Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu

Pan Grzegorz Rutkowski – posiada wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

- w latach 1994 – 2002 – Unilever Polska S. A. – Krajowy Kierownik Sprzedaży, Regionalny Kierownik Sprzedaży,

- w latach 2002 – 2004 – Telekomunikacja Polska S. A.  – Dyrektor Sprzedaży,

- rok 2005 – Voxel S. A. – Prezes Zarządu,

- w latach 2006 – 2011 – Kreis Sp. z o. o. – Prezes Zarządu,

- w latach 2012 – 2016 – Alteris S. A. – Wiceprezes Zarządu,

 

Rada Nadzorcza

Pani Martyna Liszka - jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – doradztwo inwestycyjne oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność – analityk finansowy. W roku 2013 rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2008 roku pani Martyna Liszka odbyła praktyki w Rubicon Partners Dom Maklerski S.A., a następnie w 2011 roku praktyki w Domu Maklerskim IDM S.A. w Dziale Operacji Kapitałowych. W roku 2013 pełniła funkcje Członka Rady Nadzorczej Voxel S. A. W 2007 roku pani Martyna Liszka brała udział w Kole Naukowym Uniwersytetu Śląskiego oraz ukończyła kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod patronatem Akademii Ekonomicznej. W latach 2010-2012 pani Martyna Liszka pozostawała członkiem Koła Naukowego Rynków Kapitałowych „Index” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmowała się organizacją projektów z zakresu analizy technicznej i fundamentalnej.

Pani Magdalena Pietras – jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Luksemburgu -kierunek Międzynarodowe Prawo Finansowe. W 2011 roku ukończyła American School of Law LLM, Chicago Kent College z oddziałem we Wrocławiu. Pani Magdalena Pietras od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora w Voxel International S. a. r. l.  Od roku 2015 współpracuje z Kancelarią Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizuje się w prawie funduszy inwestycyjnych, prawie spółek handlowych oraz prawie podatkowym.  W latach 2014 – 2015  związana była z Atlantic Fund Services S. A.– administracja funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła liczne staże, m. in. Lee Hishammuddin Allen&Gledhilll - Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział Cross Border M&A.

Pan Michał Wnorowski – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej Warszawie,  w 2002 roku ukończył studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania. Pan Michał Wnorowski w latach 2012 – 2016 zajmował stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S. A. –  w Biurze Inwestycji Strukturyzowanych, w latach 2005 – 2011 był Dyrektorem Zespołu Analiz PZU Asset Management S. A., a w latach 1998 – 2005 był Głównym Specjalistą w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji w PZU S. A. – Biuro Inwestycji Finansowych. W latach wcześniejszych, tj. 1997-1998 zajmował stanowisko Analityka Finansowego w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego w Fidea Management Sp. z o. o., a w latach 1995 – 1997 był Analitykiem rynku papierów dłużnych w PZU S. A. – Biuro Inwestycji Fiansowych. Pan Michał Wronowski jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, członkiem Komitetu Audytów oraz Komitetu Wynagrodzeń w Robyg S. A.  oraz członkiem Rady Nadzorczej Braster S. A. i Enter Air. W latach ubiegłych był członkiem Rady Nadzorczej spółek m. in. takich jak: Armatura Kraków S. A., ARM Property Sp. z o. o., Armatoora S. A.

Pan Jakub Kowalik – jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji, w 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, od 2006 roku jest komandytariuszem i adwokatem Kancelarii Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. oraz właścicielem w Kancelarii Adwokackiej Jakub Kowalik, w latach 2004 – 2006 adwokat w Kancelarii Cyran, Stasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie karnym, doradztwie prawnym na rzecz zarządów i rad nadzorczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży medycznej.

Pan  Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Martinie (Słowacja), posiada tytuł doktora nauk medycznych. W ramach przebiegu pracy zawodowej: od 1999 roku zatrudniony jest jako chirurg w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., od 2006 roku zatrudniony jako konsultant w MEDCENTRUM s.r.o. w Žilina, od 2017 roku pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Pro diagnostic a.s.

 

Komitet Audytu

Rada Nadzorcza Voxel S.A. w dniu 15 września 2017 roku podjęła uchwałę nr 22/2017 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu. W oparciu o ww. uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków

Komitetu Audytu w osobach:

1.Jakub Kowalik

2.Martyna Liszka

3.Michał Wnorowski