Rodzaje badań rezonansu magnetycznego

Pracowanie rezonansu magnetycznego Voxel prowadzą badania naukowe i wykonują wszystkie typy badań uwzględniających wskazania typowe, jak również badania związane ze szczególnymi problemami klinicznymi, nazwane dla przejrzystości badaniami wysokospecjalistycznymi. 

Lista badań wysokospecjalistycznych MR:

 • MR serca (CMR)
 • MR płodu
 • fistulografii MR
 • mammografii MR
 • enteroklizy MR
 • badaniach czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego
 • badaniach eksperymentalnych związanych z grantami naukowymi 

Badania te wykonywane są w pracowniach:

Pracownia MR MCD Voxel w Zabrzu (MR serca, MR płodu, badania MR w znieczuleniu ogólnym, fistulografia MR, enterokliza MR, MR gruczołu krokowego)
Pracownia MR MCD Voxel w Bytomiu (fistulografia MR, MR płodu)
Pracownia MR MCD Voxel w Krakowie (mammografia MR, MR płodu, badanie czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego)
Pracownia MR MCD Voxel w Warszawie (MR gruczołu krokowego)
Pracownia MR MCD Voxel w Łodzi (MR serca)

Lista badań specjalistycznych MR:

 • MR głowy
 • MR przysadki mózgowej (z kontrastem)
 • MR tylnego dołu czaszki (patologia nerwów czaszkowych,  konflikt naczyniowonerwowy)
 • MR środkowego dołu czaszki  (patologia kompleksów hipokampa)
 • MR nerwów wzrokowych i drogi wzrokowej
 • MR oczodołów
 • MR twarzoczaszki (patologia zatok obocznych nosa,  dołu podskroniowego, tkanek miękkich twarzy, mięśni)
 • MR nosogardła
 • MR szyi
 • MR splotu barkowego (ramiennego)
 • MR śródpiersia
 • MR serca
 • MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku szyjnym (C)
 • MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku piersiowym (Th)
 • MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (L-S)
 • MR kości
 • MR stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstka i innych
 • MR miednicy mniejszej
 • MR narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
 • Cholangiografia MR
 • Angiografia mózgowa MR (bez kontrastu metodą 3DTOF lub z kontrastem 3DT1)
 • Angiografia tt. szyjnych (bez kontrastu  metodą 3DTOF lub z kontrastem 3DT1)
 • Angiografia łuku aorty (z kontrastem)
 • Angiografia aorty brzusznej (z kontrastem)
 • Angiografia miednicowo-kończynowa (z kontrastem)
 • Dyfuzja MR mózgu (we wczesnym zawale niedokrwiennym)

 • Perfuzja MR mózgu (we wczesnym zawale niedokrwiennym)
 • Badania serca w MR
 • Badania prenatalne MR

Szczegółowy wykaz badań dostępny jest w każdej Pracowni MR. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące innych typów badań należy skonsultować się z naszym ekspertem. W każdej z pracowni uzyskają Państwo informacje dotyczącą wolnych terminów, czasu oczekiwania oraz możliwości refundacji badania przez NFZ.