Rodzaje badań tomografii komputerowej

Wśród badań wykonywanych w pracowniach tomografii komputerowej Voxel znajdują się procedury pozwalające na diagnostykę wszystkich okolic anatomicznych człowieka z uwzględniem aktualnych wytycznych dotyczących odpowiedniej metodyki oraz konkretnych wskazań do poszczególnych typów badań. Oprócz wykonywanych rutynowo badań uwzględniających najbardziej typowe wskazania i okolice anatomiczne przeprowadzamy również procedury stosowane u pacjentów ze szczególnymi problemami klinicznymi.

Lista badań wysokospecjalistycznych TK:

 • Kolonografia TK
 • Bronchografia TK
 • TK serca (calcium score)
 • Koronarografia TK
 • TK kości z oceną indeksu TT-TG

Badania te są wykonywane w:

Lista badań specjalistycznych TK:

 • TK głowy
 • TK przysadki mózgowej

 • TK oczodołów

 • TK twarzoczaszki

 • TK zatok

 • TK piramid kości skroniowych

 • TK pogranicza czaszkowo-szyjnego

 • TK szyi

 • TK kręgosłupa szyjnego

 • TK kręgosłupa piersiowego

 • TK kręgosłupa lędźwiowego

 • TK klatki piersiowej

 • TK HRCT

 • TK jamy brzusznej

 • TK jamy brzusznej i miednicy małej

 • TK wątroby wielofazowe

 • TK trzustki wielofaziwe

 • TK nadnerczy wielofazowe

 • TK nerek wielofazowe

 • TK miednicy

 • TK stawów krzyżowo-biodrowych

 • TK kości i stawów: bark, staw łokciowy, nadgarstek, staw kolanowy, stopa
 • Angio TK tętnic mózgowych

 • Angio TK tętnic szyjnych

 • Angio TK tętnic piersiowych

 • Angio TK tętnic płucnych 

 • Angio TK aorty brzusznej

 • Angio TK tętnic nerkowych

 • Angio TK tętnic biodrowych

 • Angio TK kończyn

 • TK Perfuzja

 • Wirtualna bronchoskopia

 • Wirtualna kolonoskopia

 • Koronarografia TK

 • Calcium score (ocena zwapnień w naczyniach wieńcowych)