Skierowania

Kto może wystawić skierowanie na badanie?
Badania TK/MR w całości finansowane przez NFZ wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pracującego w zakładach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. poradni specjalistycznej) mających podpisaną umowę z NFZ. Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy pacjent kierowany na badania powinien posiadać skierowanie od lekarza, dotyczy to także badań prywatnych.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej:
§ 9. 1. Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
2) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy;
3) oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację;
4) inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji;
5) datę wystawienia skierowania;
6) oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.
3. Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. / Pełny tekst rozporządzenia dostępny TUTAJ

Informacje dodatkowe

  • Przed badaniem w pracowni Voxel pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety
  • Istnieje możliwość wysłania wyniku badania na podany przez pacjenta adres po uprzednim złożeniu pisemnej dyspozycji
  • Wynik badania może zostać odebrany tylko przez osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta

Przykładowe druki skierowań na badania oraz inne przydatne dokumenty: