Wdrożenie innowacyjnej metody redukcji dawki kontrastu

Voxel S.A. w ramach osi priorytetowej III RPO WSL 2014-2020: Wzmocnienie konkurencyjności MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP, uzyskał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, dla projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnej metody redukcji dawki kontrastu poprzez zakup systemu automatycznego wstrzykiwania z oprogramowaniem.

Zdrowie i satysfakcja pacjenta są dla nas szczególnie istotne, dlatego też monitorując najnowsze osiągnięcia medycyny, zdecydowano się na zakup i wdrożenie w placówkach na Śląsku innowacyjnego systemu do redukcji dawki kontrastu iCalc. Efektem realizacji  projektu jest możliwość świadczenia innowacyjnej usługi polegającej na dostosowaniu indywidualnie do każdego pacjenta, poziomu podawanego środka cieniującego podczas wykonywania badań tomografii komputerowej.

Takie możliwości daje metoda wykorzystywana w systemie iCalc, pozwalająca dostosować dawkę kontrastu do pacjenta - często ją zmniejszając - przy zachowaniu optymalnej jakości obrazu. Oszacowano, że dzięki zastosowaniu systemu, można uzyskać oszczędności sięgające 30 proc. Unikalne oprogramowanie iCalc w oparciu o tętno pacjenta, jego wagę i wzrost potrafi wyliczyć prędkość przepływu oraz optymalną dawkę środka kontrastującego dla danego pacjenta.

Dzięki tak dobranej ilości środka cieniującego do dożylnego podania pacjentowi, możliwe jest postawienie dokładnej diagnozy przy jednoczesnej minimalizacji działań niepożądanych takich jak nudności i wymioty, metaliczny posmak w ustach, symptomy podobne do grypy, łagodne bądź ostre reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne) czy nawet nefrotoksyczność. Wstrzykiwacze z systemem iCalc są odpowiedzią na niepokój pacjentów związany z podawaniem kontrastu, obniżając poziomu stresu u pacjentów podczas badań TK.

Projekt pozwoli zwiększyć satysfakcję pacjentów oraz zaufanie społeczne do systemów diagnostyki obrazowej.

Realizacja projektu pozwoliła uzyskać nową, niespotykaną dotąd na rynku krajowym jakość badań TK.

 

Wartość projektu: 663 801,81 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 221 854,40 PLN