Wskazania do badania pozytonowej tomografii emisyjnej

Wskazania do badania PET-TK

Badanie PET-TK stosowane jest głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych.

W onkologii badanie umożliwia:

 • Wczesną identyfikację zmian nowotworowych
 • Ocenę zaawansowania choroby nowotworowej
 • Precyzyjne planowanie leczenia (np. radioterapii)
 • Precyzyjne planowanie przedoperacyjne (dokładne określenie zasięgu guza)
 • Monitorowanie leczenia
 • Wczesne określanie skuteczności leczenia
 • Najszybsze możliwe wykrycie wznowy choroby nowotworowej

Badanie refundowane jest przez NFZ w ściśle określonych przypadkach opisanych na skierowaniu. Przy pozostałych wskazaniach klinicznych możliwe jest odpłatne wykonanie badania PET-TK.

Przeciwwskazania do badania PET-TK

 • Ciąża lub brak możliwości wykluczenia ciąży przez pacjentkę
 • Niewielkie ograniczenie dla badania stanowi karmienie piersią - zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godziny po podaniu radioznacznika, nie należy podawać dziecku pierwszej uzyskanej porcji pokarmu
 • Poziom glukozy powyżej 200 mg%
 • Brak wskazań klinicznych do badania
 • Niewłaściwe przygotowanie pacjenta do badania PET-TK
 • Badania nie należy przeprowadzać bezpośrednio po lub w trakcie radioterapii, chemioterapii, po badaniach endoskopowych, operacjach, biopsjach, z wyjątkiem indywidualnych przypadków zgodnie z zaleceniem lekarza