Wskazania i przeciwwskazania do badania rezonansu magnetycznego

Wskazania do badania MR

W przypadkach badań refundowanych przez NFZ o wyborze procedury diagnostycznej decyduje lekarz kierujący w oparciu o przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. Metodyka badania ustalana jest indywidulanie przez prowadzącego badanie lekarza radiologa w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną z uwzględnieniem najbardziej aktualnej wiedzy na temat możliwości wybranej metody diagnostycznej. Z uwagi na szeroki zakres wskazań oraz ciągły rozwój technologiczny aparatów rezonansu magnetycznego lekarz radiolog może modyfikować przebieg badania w zależności od problemu klinicznego z zachowaniem wszystkich standardów umoliwiających jak najbardziej precyzyjną diagnostykę każdego pacjenta.

Przeciwwskazania do badania MR

Pole magnetyczne jakie wytwarza aparat MR może być przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu urządzeń elektrycznych w tym rozrusznika serca, czy neurostymulatorów. Osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi nie mogą wchodzić do pomieszczenia aparatu. Podczas badania istnieje również ryzyko podniesienia temperatury okolicznych tkanek u Pacjentów z wszczepionymi elementami metalowymi, w tym endoprotezami, klipsami naczyniowymi lub ciałami obcymi.

Przeciwwskazania bezwzględne

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego są wszczepione u pacjenta urządzenia elektryczne i elektroniczne, a w szczególności:

  • rozrusznik serca (szczególnie starszego typu)
  • pompa insulinowa
  • wszczepiony aparat słuchowy
  • neurostymulatory
  • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
  • metaliczne ciało w oku

Przeciwwskazania względne

Metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji są względnym przeciwwskazaniem do badania MR. Pierwszy trymestr ciąży jest również względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania. O wykonaniu badania decyduje lekarz radiolog. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Pracowni MR.