Wskazania i przeciwwskazania do badania tomografii komputerowej

Wskazania do badania TK

O wyborze rodzaju badania, zarówno w przypadku badań prywatnych jak i refundowanych z NFZ, decyduje indywidualnie lekarz kierujący w oparciu o przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. Metodykę badania ustala każdorazowo lekarz radiolog na podstawie dostarczonego przez pacjenta skierowania, z uwzględniem aktualnych standardów medycznych i w oparciu o najnowszą więdzę z zakresu wybranego problemu diagnostycznego oraz na podstawie analizy dostarczonych przez pacjenta badań poprzednich.

Lekarz radiolog prowadzący badanie może, na prośbę pacjenta, udzielić informacji o jego przebiegu, ewentualnej modyfikacji (w oparciu o zebrane z wywiadu dane dodatkowe), oraz możliwych skutkach ubocznych. Rutynowo, informacje o przebiegu badania przekazuje pacjentom technik elektroradiologii wykonujący daną procedurę bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. O dożylnym podaniu środka kontrastowego w każdym przypadku decyduje lekarz radiolog prowadzący badanie. Decyzję podejmuje indywidualnie na podstawie posiadanej wiedzy medycznej o skutkach ubocznych stosowania dożylnych środków kontrastowych, z uwzględniem informacji o problemie diagnostycznym oraz aktualnym stanie zdrowia pacjenta.

Aktualne wytyczne dotyczące stosowania dożylnyh środków kontrastowych w diagnostyce obrazowej znajdują się na stronach ESUR (European Society of Urogenital Radiology)

Przeciwwskazania do badania TK

Przeciwskazania do przeprowadzania badań metodą tomografii komputerowej wynikają ściśle z Ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 276) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011, w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 poz. 265)

Przeciwwskazania do użycia jodowych środków kontrastowych:

 • Uczulenie na jod
 • Wole toksyczne tarczycy
 • Planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem

Przeciwwskazania do użycia jonowych środków kontrastowych u pacjentów:

 • Dzieci do 2 roku życia
 • Kobiety w ciąży
 • Osoby po 60 roku życia
 • Osoby z powikłaniami po poprzednim podaniu środka kontrastowego
 • Osoby z ostrą i przewlekłą niewydolnością krążenia i układu oddechowego
 • Osoby z niewydolnością wątroby i nerek (również chorzy dializowani)
 • Osoby z astmą i rozedmą płuc
 • Osoby z alergią
 • Osoby z cukrzycą insulinozależną
 • Osoby z nadciśnieniem
 • Osoby z drgawkami o etiologii mózgowej
 • Osoby z jaskrą