Wyniki on-line

Zapraszamy do korzystania z naszego portalu wyniki on-line umożliwiającego dostęp do opisów badań pacjentów kierowanych przez Państwa do pracowni Voxel.

Jak uzyskać dostęp do wyników on-line?

1. Prosimy o złożenie pisemnego wniosku o przyznanie dostępu do konta:
- w najbliższej Pracowni Voxel
- bezpośrednio u administratora serwisu (mail: m.wolska@voxel.pl, adres pocztowy: MCD Voxel Kraków, ul. Wrocławska 1-3, 30-006 Kraków)
2. Administrator serwisu, najpóźniej w następny dzień roboczy, aktywuje konto i prześle Państwu login oraz hasło mailem