Zapytania ofertowe i ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W związku z projektem Voxel S.A. pt. „ Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno ‐ usługowego w sektorze usług medycznych" realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 „Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia ofert.